Nolēmuma pasludināšana lietā Nr. 2019-23-01 par tiesībām pieteikt noraidījumu tiesnešiem, kas lemj par kasācijas tiesvedības ierosināšanu civillietā

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents nolēmuma pasludināšanu varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un youtube kontā:

Detalizēta informācija par lietu pieejama šeit.