Lietas Nr.2019-12-01 izskatīšanas uzsākšanas datums.