Lietas Nr. 2019-11-01izskatīšanas uzsākšanas datums.