Lietas Nr. 2018-21-01 izskatīšanas uzsākšanas datums