Lietas Nr.2023-05-01 ierosināšanas datums.

Par Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam un 96. pantam

Lasīt vairāk

|||::