Lietas Nr.2022-43-01 ierosināšanas datums.

Par Kriminālprocesa likuma 124. panta sestās daļas un 126. panta 3.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam un otrajam teikumam

Lasīt vairāk

|||::