Lietas Nr.2022-39-01 ierosināšanas datums.

Par Kriminālprocesa likuma 124. panta sestās daļas, 125. panta trešās daļas un 126. panta 3.1 daļas atbilstību Satversmes 92. panta pirmajam un otrajam teikumam

Lasīt vairāk

|||::