Lietas Nr.2022-33-01 izskatīšanas uzsākšanas datums.

Par Militārā dienesta likuma 10. panta otrās daļas un 15. panta pirmās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 102. pantam

Lasīt vairāk

|||::