Lietas Nr.2022-22-01 nolēmuma datums.

Par likuma „Par nodokļiem un nodevām” 32.4 panta otrās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta otrajam teikumam

Lasīt vairāk

|||::