Lietas Nr.2022-07-01 ierosināšanas datums.

Par Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk

|||::