Lietas Nr.2022-05-01 izskatīšanas uzsākšanas datums.

Par Civilprocesa likuma 43. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk