Lietas Nr.2022-01-01 izskatīšanas uzsākšanas datums.

Par Kriminālprocesa likuma 627. panta ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk

|||::