Lietas Nr.2021-44-01 izskatīšanas uzsākšanas datums.

Par Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk

|||::