Lietas Nr.2021-44-01 sagatavošanas termiņš.

Par Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk