Lietas Nr.2021-43-01 nolēmuma datums.

Par Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 6. panta 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta otrās daļas pirmajam teikumam

Lasīt vairāk

|||::