Lietas Nr.2021-41-01 izskatīšanas uzsākšanas datums.

Par likuma “Par tiesu varu” 55. panta 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajai daļai un 106. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk