Lietas Nr.2021-36-01 izskatīšanas uzsākšanas datums.

Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.1 panta pirmās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk