Lietas Nr.2021-23-01 sagatavošanas termiņš.

Par Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 32. panta ceturtās un astotās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. pantam

Lasīt vairāk