Lietas Nr.2021-05-01 izskatīšanas uzsākšanas datums.

Par Civillikuma 242. panta 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110. pantam

Lasīt vairāk