Lietas Nr.2021-04-01 sagatavošanas termiņš.

Par Civillikuma I pielikuma (1102. pantam) „Publisko ezeru un upju saraksts” 1. nodaļas 53. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam

Lasīt vairāk

|||::