Lietas Nr.2021-02-01 sagatavošanas termiņš.

Par Civillikuma I pielikuma (1102. pantam) “Publisko ezeru un upju saraksts” 1. nodaļas 56. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam

Lasīt vairāk

|||::