Lietas Nr.2020-63-01 nolēmuma datums.

Par Civillikuma I pielikuma (1102. pantam) “Publisko ezeru un upju saraksts” 1. nodaļas 34. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam

Lasīt vairāk

|||::