Lietas Nr.2020-52-01 sagatavošanas termiņš.

Par Elektroenerģijas tirgus likuma 31.4 panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk