Lietas Nr.2020-36-01 izskatīšanas uzsākšanas datums.

Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 106. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk