Lietas Nr.2020-29-01 nolēmuma datums.

Par Apsardzes darbības likuma 15. panta 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk

|||::