Lietas Nr.2020-18-01 izskatīšanas uzsākšanas datums.

Par Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk