Lietas Nr.2019-35-01 nolēmuma datums.

Par Imigrācijas likuma 61. panta astotās daļas un 63. panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk

|||::