Lietas Nr.2019-33-01 nolēmuma datums.

Par Darba likuma 155. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk

|||::