Lietas Nr.2019-23-01 izskatīšanas uzsākšanas datums.

Par Civilprocesa likuma 464. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk