Lietas Nr.2019-15-01 nolēmuma datums.

Par Kriminālprocesa likuma 564. panta septītās daļas trešā teikuma un 570. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam.

Lasīt vairāk

|||::