Lietas Nr.2019-03-01 nolēmuma datums.

Par likuma “Par pašvaldībām” 38. panta otrās daļas 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk

|||::