Lietas Nr.2018-20-01 nolēmuma datums.

Par Augstskolu likuma 27. panta piektās daļas otrā teikuma un 30. panta ceturtās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk

|||::