Lietas Nr.2018-15-01 nolēmuma datums.

Par Augstskolu likuma 27. panta piektās daļas un 30. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk

|||::