Lietas Nr.2017-24-01 ierosināšanas datums.

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213. panta un 289.20 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk

|||::