Lietas Nr.2017-23-01 nolēmuma datums.

Par Kriminālprocesa likuma 573. panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk

|||::