Lietas Nr.2017-15-01 nolēmuma datums.

Par Ārstniecības likuma 53.1 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam

Lasīt vairāk

|||::