Lietas Nr.2017-05-01 ierosināšanas datums.

Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam

Lasīt vairāk

|||::