Lietas Nr.2017-04-01 ierosināšanas datums.

Par Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam

Lasīt vairāk

|||::