Lietas Nr.2017-01-01 nolēmuma datums.

Par Valsts valodas likuma 18. panta pirmās daļas un 21. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam

Lasīt vairāk

|||::