Eiropas Publisko tiesību asociācijas kongress Latvijā.