Nolēmuma pasludināšana lietā Nr. 2019-29-01 par 2019. gada valsts budžetā noteiktā finansējuma apjoma studijām valsts dibinātās augstskolās atbilstību Satversmei