10:00 Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteica kriminālatbildību par operatīvās darbības pasākumu traucēšanai paredzētu iekārtu un ierīču aprites aizlieguma pārkāpumu

Lietas Nr. 2018-10-0103. Informācija par lietu pieejama šeit: https://www.satv.tiesa.gov.lv/cases/?search[number]=2018-10-0103