Zinātniskā darba “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa Likumdošana” atvēršanas pasākums Saeimā (11.06.2019). Foto: Ieva Ābele, Saeima

18.06.2019.