Satversmes tiesu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē tiesneši un prokurori no Eiropas Savienības valstīm (28.06.2022.)

01.07.2022.