Satversmes tiesu apmeklē Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Lēnartss un tiesnese Ineta Ziemele (24.10.2022.) Foto: Toms Norde

24.10.2022.