Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki piedalās konferencē “Sabiedriskā viedokļa ietekme uz tiesnešiem un tiesu sistēmu kopumā” (26.01.2018.). Foto: Tiesību zinātņu pētniecības institūts.

31.01.2018.