Satversmes tiesas tiesneši tiekas ar Austrijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem (01.07.2019.). Foto: Satversmes tiesa.

11.07.2019.