Satversmes tiesas tiesneši tiekas ar Augstākās tiesas tiesnešiem (25.09.2020.)

27.09.2020.