Satversmes tiesas tiesneši noliek ziedus Brāļu kapos (11.11.2022.) Foto: Andrejs Stupins

11.11.2022.