Satversmes tiesas tiesneši apmeklē Kurzemes apgabaltiesu (31.01.2019.). Foto: Satversmes tiesas arhīvs.

31.01.2019.