Satversmes tiesas tiesneša amatā stājas Dr.iur. Jautrīte Briede (01.09.2022.)

02.09.2022.